مرمت مجدد آبده‌های تاریخی هرات چشم انتظار بسیج ملت

مرمت مجدد آبده‌های تاریخی هرات چشم انتظار بسیج ملت

آقای احمد جاوید ضرغام آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات وفرهنگ درنشستی به منظور بررسی انواع مرمت شهری که جهت باز آفرینی محلات قدیمی ولایت هرات برگذارشده بود گفت: اجرا وترمیم ۲۷ خانه تاریخی، سنگ فرش کوچه ها، وتوجه به...