مرسی با حکم ۲۰ سال حبس به زندان می‌رود

مرسی با حکم ۲۰ سال حبس به زندان می‌رود

بر بنیاد گزارش ها دادگاهی در مصر روز شنبه حکم ۲۰ سال حبس را برای محمد مرسی رییس جمهور پیشین این کشورتایید کرد. با این حال گفته می شود این حکم به محکومیت مرسی در ارتباط با کشتار تظاهرکنندگان در خلال اعتراض های سال ۱۳۹۱...