مرز چمن به زودی باز می‌شود

مرز چمن به زودی باز می‌شود

پس از عذرخواهی مقام های کشور، پاکستان مرز "چمن" را بازگشایی می‌کند. به گزارش روزنامه «پاکستان»، پس از پنج دور نشست موسوم به "نشست پرچم" بین مقامات امنیتی افغانستان و پاکستان و عذرخواهی افغانستان گذرگاه مرزی "باب دوستی" در...