مرز چمن بعد از ۱۳ روز باز شد

مرز چمن بعد از ۱۳ روز باز شد

پس از افزایش ۱۳ روزه تنش‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان، سرانجام امروز مرز «چمن» به روی مسافران و تاجران بازگشایی شد. صفدر خان، یکی از مقام‌های پلیس مرزی پاکستان اظهارداشت که پس از ۱۳ روز بار دیگر مرز چمن به روی صدها...