انتقاد بازرگانان هرات به‌خاطر متوقف شدن موترهای ترانزیتی در مرز اسلام قلعه

انتقاد بازرگانان هرات به‌خاطر متوقف شدن موترهای ترانزیتی در مرز اسلام قلعه

بیش از این یک ماه می‌شود که صد‌ها موتر باربری بازرگانان افغان، در دو طرف مرز "اسلام قلعه" هرات، یکی از راه‌های مرزی مشترک میان افغانستان و ایران متوقف است. به همین جهت، شماری از تاجران ولایت هرات به منظور توجه دولت به این...