یک مرد حدودا ۱۰۰ ساله در هرات به قتل رسید

یک مرد حدودا ۱۰۰ ساله در هرات به قتل رسید

یک مرد حدودا ۱۰۰ ساله روز گذشته در ناحیه ششم شهر هرات از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است.   محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید که جسد فرد مقتول برای تحقیقات بیشتر به این...