مرد روسی که به خاطر یک زن پاکستانی دینش را تغییر داد

مرد روسی که به خاطر یک زن پاکستانی دینش را تغییر داد

یک شهروند روسی که در شمال پاکستان به دنبال همسر بود، بازداشت شد. مقام های امنیتی پاکستان روز گذشته گفتند شهروند روسی که به این کشور آمده بود تا همسر پیدا کند، بازداشت شده و اکنون بخش های استخباراتی از او بازجویی می...