یک مرد ایرانی دختر ۱۲ ساله اش را کشت

یک مرد ایرانی دختر ۱۲ ساله اش را کشت

مردی در تهران پایتخت ایران، دختر ۱۲ ساله بیمارش را که از او تقاضای خرید لبتاپ کرده بود، کشت.   این مرد که کارگر است به یکی از رسانه های ایران گفت: " دخترم سارا سر موضوع خریدن یک پایه لبتاپ با من جر و بحث کرد در حالی که می...