مردم ولسوالی «پرچمن»فراه تحت زورگویی ۳ برادر است

مردم ولسوالی «پرچمن»فراه تحت زورگویی ۳ برادر است

شماری از ساکنان ولسوالی «پرچمن» ولایت فراه می‌گویند که اختیار این ولسوالی ۱۴ سال است که بدست افراد زورمند قرار دارد.   آنان می‌گویند که «ولسوال، قوماندان امنیه و آمر امنیت» ولسوالی پرچمن ۳ برادری اند که ۱۴ سال در این...