مردم ولایات شرقی با تغییر نام چوک دهمزنگ مخالفت کردند

مردم ولایات شرقی با تغییر نام چوک دهمزنگ مخالفت کردند

شورای ولایات شرقی کشور امروز با تصمیم حکومت که چوک دهمزنگ را چوک شهدا نام نهاده است، مخالفت کرد. اعضای این شورا می‌گویند، چوک دهمزنگ از قبل بنام عبدالوکیل نورستانی یکی از سپهسالاران افغان بوده و حکومت باید از این فیصله...