مردم هند حاضرند کلیه خود را برای درمان وزیر امور خارجه ‘مهربان’ خود اهدا کنند

مردم هند حاضرند کلیه خود را برای درمان وزیر امور خارجه ‘مهربان’ خود اهدا کنند

بسیاری از مردم هند داوطلب شده اند کلیه خود را برای مداوای سوشما سواراج وزیر امور خارجه این کشور اهدا کنند. اخیرا اعلام شد که او برای پیوند کلیه تحت آزمایش قرار گرفته است. خانم سوشما سواراج، ۶۴ ساله که سالهاست از بیماری...