مردم هرات خواستار تدابیر امنیتی ویژه در روزهای عید هستند

مردم هرات خواستار تدابیر امنیتی ویژه در روزهای عید هستند

شماری از ساکنان هرات از نیروهای امنیتی می‌خواهند تا تدابیر امنیتی در روزهای عید را شدید تر از گذشته روی دست بگیرند.   آنان می‌گویند که با نیروهای امنیتی در قسمت تامین امنیت در شهر و ولسوالی‌ها در روزهای عید همکاری...