گام‌ها برای تشویق مردم هرات به روند ثبت‌نام رای‌دهی برداشته شد

گام‌ها برای تشویق مردم هرات به روند ثبت‌نام رای‌دهی برداشته شد

مقام‌ها در هرات می‌گویند که جلسات شوراهای مشورتی پلیس و مردم بخاطر تشویق شهروندان به روند ثبت نام رأی دهندگان تدویر شد.   «فیروز شاداب» معاون ملکی فرماندهی امنیه هرات گفت که نقش مردم در کنار پلیس، پیرامون تأمین...