مردم هرات بخاطر درمان «استاد حبیب‌زاده» کمک مالی کردند

مردم هرات بخاطر درمان «استاد حبیب‌زاده» کمک مالی کردند

منابع در ولایت هرات می‌گویند که نزدیک به ۱ میلیون افغانی از سوی ساکنان این ولایت از بهر درمان «استاد احمد رئوف حبیب‌زاده» مشهور به «فتح علی خان» جمع آوری شده است.   «محمد آصف رحیمی» والی هرات گفت که استاد احمد رئوف...