نگرانی مردم نیمروز از افزایش سرقت‌ها

نگرانی مردم نیمروز از افزایش سرقت‌ها

شماری از ساکنان ولایت نیمروز از افزایش سرقت‌ها در این ولایت ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که آمار بلند سرقت‌ها در شهر زرنج بر روند زندگی مردم عادی تاثیر گذاشته است.   این در حالیست که در جریان یک هفته گذشته ۲ دوکان...