مردم می‌گویند اعدام کن، عفو بین‌الملل می‌گوید ببخش

مردم می‌گویند اعدام کن، عفو بین‌الملل می‌گوید ببخش

سازمان عفو بین‌الملل از رییس‌جمهور غنی خواسته‌است که حکم اعدام را بر زندانیان محکوم ‌به اعدام تأیید نکند. سازمان عفو بین‌الملل امروز با نشر بیانیه‌ای گفته است اعدام راه‌حل نیست و از رییس‌جمهور غنی خواسته است حکم...