نگرانی مردم مزارشریف از افزایش ناامنی

نگرانی مردم مزارشریف از افزایش ناامنی

برخی از شهروندان شهر مزارشریف از افزایش جرایم جنایی و سرقت‎های مسلحانه در این شهر ابراز نگرانی کرده و ارگان‌های امنیتی را متهم به سهل‌انگاری می‌کنند   آنان اظهار داشتند که از چندین ماه به این‌طرف اوضاع امنیتی این...