حضور مردم در مراکز ثبت‌نام رای‌دهی چشم‌گیر شده‌است

حضور مردم در مراکز ثبت‌نام رای‌دهی چشم‌گیر شده‌است

مقام‌ها در اداره کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گویند که حضور مردم در روند ثبت نام رای دهنده‌گان انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها از چندی بدینسو چشم‌گیر شده است.   «معاذالله دولتی» معاون مالی و...