مردم فیلیپین به‌خاطر تصمیم رییس جمهورشان راهپیمایی کردند

مردم فیلیپین به‌خاطر تصمیم رییس جمهورشان راهپیمایی کردند

صدها نفر از ساکنان مانیل، پایتخت فیلیپین در اعتراض به تصمیم رییس‌جمهور آن کشور برای انتقال جسد فردیناند مارکوس، دیکتاتور سابق آن کشور به گورستان شهدا دست به راهپیمایی زدند. یکی از سناتورهای فیلیپین هم که در تظاهرات روز...