مردم فاریاب از گسترش ناامنی به ستوه آمده اند

مردم فاریاب از گسترش ناامنی به ستوه آمده اند

گسترش ناامنی‌ها و بی‌توجهی حکومت و مسئولان امنیتی در راستای تامین امنیت ولایت فایاب، نگرانی ساکنان این ولایت به را برانگیخته است.   شماری از ساکنان ولایت فاریاب که روز گذشته در اعتراض به ناامنی‌ها در دفتر ساحوی...