مردم غور دست از اعتراض برداشته و دست به قلم شدند

مردم غور دست از اعتراض برداشته و دست به قلم شدند

مردم ولایت غور طی یک نامه از حکومت و جامعۀ جهانی خواستار توجه به نیازهای شان شده اند.   در این نامه آمده که مردم ولایت غور در طول ۱۷ سال از تمام برنامه‌های دولت قاطعانه حمایت نموده و حال خواستار این اند که در قدم نخست...