مردم نگران حضور طالبان مسلح در سطح شهر هستند

 مردم نگران حضور طالبان مسلح در سطح شهر هستند

شماری از فعالان مدنی در هرات از تردد پیکار جویان طالب با جنگ افزارهای دسته داشته شان در داخل شهر نگران اند.   «جواد عمید» فعال مدنی در هرات به تلویزیون چکاد گفت که آتش بس به این معنی نیست که حکومت اجازه ورود پیکارجویان...