مردم ترکیه امروز به‌پای صندوق‌های رأی‌دهی رفتند

مردم ترکیه امروز به‌پای صندوق‌های رأی‌دهی رفتند

مردم ترکیه برای بار دوم در طول پنج ماه گذشته در انتخابات پارلمانی امروز به‌پای صندوق‌های رأی رفته‌اند. حزب حاکم عدالت و توسعه امیدوار است که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در این دوره از آن خود کند. حزب عدالت و توسعه در...