مردم تایلند با پیش نویس جدید قانون اساسی موافقت کردند

مردم تایلند با پیش نویس جدید قانون اساسی موافقت کردند

بیشتر شرکت کنندگان در همه پرسی روز یکشنبه در تایلند، موافقت خود را با پیش نویس جدید قانون اساسی این کشور اعلام کردند. به گزارش اسپوتنیک، بیش از ۶۰ درصد از رأی دهندگان تایلندی از پیش نویس جدید قانون اساسی این کشور حمایت...