عده ای از مردم در بادغیس هنوز هم برای حل منازعات شان به پیکارجویان طالب رجوع میکنند

عده ای از مردم در بادغیس هنوز هم برای حل منازعات شان به پیکارجویان طالب رجوع میکنند

مسئولان محلی در ولایت بادغیس می‌گویند که بیشتر مردم این ولایت به مراکز قضا و دادستانی دسترسی دارند اما با آن هم تعدادی از مردم جهت حل مشکلات شان به پیکارجویان طالب رجوع می‌کنند.   «جمشید شهابی» سخنگوی والی بادغیس در...