نگرانی مردم بادغیس از خشکسالی و کمبود مواد غذایی

نگرانی مردم بادغیس از خشکسالی و کمبود مواد غذایی

به دنبال خشکسالی و کمبود مواد غذایی، شمار زیادی از مردم ولسوالی‌های ولایت بادغیس، پشت دروازه‌های اداره مهاجرین و مبارزه با حوادث طبیعی صف کشیده‌اند.   این معتراضان می‌گویند که امسال کمبود بارندگی زیان زیادی را به...