۸۰ درصد مردم افغانستان در انتخابات پیش‌رو اشتراک نمی‌کنند

۸۰ درصد مردم افغانستان در انتخابات پیش‌رو اشتراک نمی‌کنند

مقام‌ها در اداره کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، احتمال می‌دهند که ۸۰ درصد از واجدین رای دهی در انتخابات پیش رو اشتراک نخواهند کرد.   «شفیع جلالی» سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که حضور کمرنگ مردم در روند ثبت...