مردم از پایه‌های برق دند شهاب‌الدین محافظت خواهند کرد

مردم از پایه‌های برق دند شهاب‌الدین محافظت خواهند کرد

امروز چهارمین روزی است که قوای امنیتی افغانستان برای کنترل کامل دند شهاب‌الدین ولایت بغلان جایی که پایه‌های برق تخریب‌شده است، می‌جنگند. هرچند کارکنان تخنیکی شرکت برشنا به نزدیکی این پایه‌ها رسیده‌اند اما مخالفان...