مردم ارمنستان خواهان برکناری رییس‌جمهورشان شدند

مردم ارمنستان خواهان برکناری رییس‌جمهورشان شدند

معترضان در ارمنستان خواهان برکناری رییس‌جمهور این کشور شدند. حداقل سه هزار معترض در یریوان، پایتخت ارمنستان راهپیمایی کردند. آن‌ها روز گذشته در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی این کشور به سرک‌ها...