سه زن هدف گلوله مردان تفنگ‌دار در ولسوالی ادرسکن هرات قرار گرفتند

سه زن هدف گلوله مردان تفنگ‌دار در ولسوالی ادرسکن هرات قرار گرفتند

مقام‌های امنیتی هرات گفته‌اند که افراد تفنگ‌دار غیر مسئول با هجوم آوردند به یک خانۀ مسکونی در ولسوالی ادرسکن، سه زن را با ضرب گلوله به قتل رسانده‌اند. عبدالرئوف احمدی، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات به تلویزیون چکاد گفته...