مردان مسلح ۲ کارمند یک شرکت سنگ‌بری را از چشت هرات ربودند

مردان مسلح ۲ کارمند یک شرکت سنگ‌بری را از چشت هرات ربودند

مردان مسلح ناشناس شب گذشته ۲ تن از کارمندان شرکت سنگ‌بری حاجی عطاالله را از ولسوالی چشت هرات ربودند. منابع خبری از ولسوالی چشت هرات به تلویزیون چکاد گفتند که این دو تن کارمندان بخش برش این شرکت بودند که پس از شام روز...