مردان مسلح یک خانم جوان را در خانه پدرش تیرباران کردند

مردان مسلح یک خانم جوان را در خانه پدرش تیرباران کردند

افراد مسلح ناشناس در ولسوالی پشتون کوت ولایت سرپل یک خانم جوان را کشتند. عبدالقدیر قادری ولسوال پشتون کوت گفته است، این خانم بدلیل خشونت های خانوادگی کشته شده است و هیچ نوع مسایل سیاسی در مورد این رویداد و جود ندارد. وی...