مردان مسلح یک بزرگ قومی را در هرات ترور کردند

مردان مسلح یک بزرگ قومی را در هرات ترور کردند

افراد مسلح ناشناس حاجی محمد عارف معاون شورای مردمی ولسوالی شیندند ولایت هرات را پیش از ظهر امروز در مرکز شهر ترور کردند. پولیس هرات گفته این فرد زمانی آماج تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت که همراه با فرزندش در حال حرکت به...