مردان زیباروی در کویت هم صاحب زن می‌شوند و هم اقامت

مردان زیباروی در کویت هم صاحب زن می‌شوند و هم اقامت

کشور کویت اعلام کرده است کسانی که در این کشور ازدواج کنند اقامت به دست می‌آورد. به نقل از ایرنا به دست آوردن اقامت در همه کشورهای عربی بسیار سخت است و این امر می‌تواند دریافت اقامت در کویت را آسان نماید. بر اساس آمارهای...