مرحله اول ساخت موانع امنیتی در تونس به پایان رسید

مرحله اول ساخت موانع امنیتی در تونس به پایان رسید

مقام‌های تونس گفته‌اند که این کشور اولین مرحله احداث موانع امنیتی به طول ۲۰۰ کیلومتر در مرز با لیبی را به اتمام رسانده است. هدف از این اقدام مقابله با فعالیت‌های تروریستی گفته‌شده است. در ساخت این موانع امنیتی از...