مرتضوی: برای طالبان اجازه نفس کشیدن نمی‌دهیم

مرتضوی: برای طالبان اجازه نفس کشیدن نمی‌دهیم

جنرال سید باقر مرتضوی فرمانده لوای هفتم امن و نظم عامه در سفرش به ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه از مقاومت دلیرانه نیروهای این لوا در برابر حملات دسته‌جمعی و تهاجمی دشمن و عقب راندن آنان تقدیر کرد. بر اساس خبرنامۀ لوای...