مرتضوی: تامین امنیت در افغانستان نیاز به گفتگوی بزرگان منطقه دارد

مرتضوی: تامین امنیت در افغانستان نیاز به گفتگوی بزرگان منطقه دارد

«ناصر جنجوعه» مشاور امنیت ملی پاکستان روز گذشته با مقام‌های ارشد حکومت افغانستان از جمله رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و مشاور امنیت ملی کشور در کابل دیدار کرد.   رئیس جمهور افغانستان در این دیدار از صداعظم پاکستان دعوت...