مراکز صحی در ولسوالی فارسی هرات بهترین ارائه خدمات را دارد

مراکز صحی در ولسوالی فارسی هرات بهترین ارائه خدمات را دارد

شماری از ساکنان ولسوالی فارسی ولایت هرات می‌گویند که از نحوه ارائه خدمات صحی نسبت به سایر مراکز دولتی در این ولسوالی راضی هستند.   آنان می‌گویند که در ولسوالی فارسی ولایت هرات چندین مرکز صحی وجود دارد که همواره در...