اکثر مراکز عدلی و قضایی در مناطق امن غور فعال است

اکثر مراکز عدلی و قضایی در مناطق امن غور فعال است

مسئولان در اداره محلی غور می‌گویند که تمام نهادهای عدلی و قضایی در شهر و ولسوالی‌های امن به روی مردم باز است.   «عبدالحی خطیبی» سخنگوی والی غور در گفتگو با تلویزیون چکاد می‌گوید که مردم تنها در مناطقی که تحت حاکمیت...