اعتصاب کاری برخی از کارکنان صحی در ولایت غور

اعتصاب کاری برخی از کارکنان صحی در ولایت غور

۱۰۰ کارمندان صحی، به دلیل پرداخت نشدن حقوق ماهوار شان، در ولایت غور دست از کار کشیدند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد می‌گوید که این افراد در یک نهادهای خارجی مسئول تامین دارو درمانگاه ‌های این ولایت،...