عدم بررسی از برخی مراکز رای دهی در هرات

عدم بررسی از برخی مراکز رای دهی در هرات

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در  ولایت هرات از عدم بررسی شماری از مراکز رای دهی در این ولایت خبر می‌دهند.   داوود صدیق‌زاده رئیس این اداره می‌گوید که تا اکنون ولسوالی "فارسی" به طور کل ارزیابی نشده است. او بیان...