۹۰ درصد مراکز رای دهی در نیمروز فعال است

۹۰ درصد مراکز رای دهی در نیمروز فعال است

منابع در ولایت نیمروز از روند قناعت بخش ثبت نام رای دهندگان در روستاهای این ولایت خبر می‌دهند و می‌گویند که ۹۰ درصد این مراکز فعال است.   «عبدالحمید شریفی» رئیس مستقل انتخابات ولایت نیمروز در گفتگو با تلویزیون چکاد...