مراکز رای دهی در مکاتب لوگر مانع ادامه روند آموزش شده است

مراکز رای دهی در مکاتب لوگر مانع ادامه روند آموزش شده است

مقام‌ها در ریاست معارف لوگر می‌گویند که فعال سازی مراکز رأی‌دهی در شماری از مکاتب این ولایت سبب اخلال در روند آموزش شده است.   «شاه پور عرب» سخنگوی ریاست معارف لوگر گفت که در حال حاضر، بیش از ۱۰ مکتب در منطقه «پل علم»...