برگزاری مراسم فاتحۀ خوانی برای نیروهای دولتی در فراه

برگزاری مراسم فاتحۀ خوانی برای نیروهای دولتی در فراه

مراسم فاتحۀ خوانی برای جانباختگان نیروهای دولتی در فراه برگزار شد. محمد آصف ننگ والی فراه که در این مراسم اشتراک کرده بود از تلاش های نیروهای دولتی در راستای تامین امنیت ستایش کرد. آقای ننگ به مخالفان مسلح هشدار می دهد...