مراسم تشیع جنازه و خاکسپاری جنرال محی الدین غوری

مراسم تشیع جنازه و خاکسپاری جنرال محی الدین غوری

امروز مراسم تشیع جنازه وخاکسپاری جنرال محی الدین غوری فرمانده پشین ارتش درغرب کشور درولایت هرات انجام شد. در این مراسم محمد اشرف غنی رییس جمهور ،عبدالله حبیبی وزیردفاع ، تاج محمد جاهد وزیرداخله معصوم استانکزی رییس...