مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی برگزار شد

مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی برگزار شد

مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی روز سه شنبه در کابل برگزار شد. رییس جمهور غنی در مراسم اجرای سوگند وفاداری اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی اظهار داشت : کمیشنران...