مراسم تجلیل از روز استقلال کشور در ولایت هرات از سوی معلولان

مراسم تجلیل از روز استقلال کشور در ولایت هرات از سوی معلولان

...