تظاهرات اعتراضی در مراسم بزرگداشت از قربانیان استقرار حکومت نظامی در لهستان

تظاهرات اعتراضی در مراسم بزرگداشت از قربانیان استقرار حکومت نظامی در لهستان

هزاران نفر در ورشو پایتخت لهستان به مناسبت سی و پنجمین سالگرد استقرار حکومت نظامی در کشور که منجر به کشته شدن صدها تن و بازداشت حدود ۶۵ هزار نفر شد به خیابانها آمدند. یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب پوپولیست حقوق و عدالت ضمن...