مرادعلی مراد، استرجنرال شد

مرادعلی مراد، استرجنرال شد

محمد اشرف غنی در حکمی از کارکردهای نظامی جنرال مراد ستایش کرده و به پاس نقش او در دفاع از کشور ترفیع او را از دگر جنرال به سترجنرالی منظور کرده است. در حکم ریاست جمهوری که به شماره ۵۱۵ و به تاریخ ۲۱/۲/ ۱۳۹۵ به نشر رسیده است....