دور تازه مذاکرات به هدف دستیابی صلح در سوریه آغاز شد

دور تازه مذاکرات به هدف دستیابی صلح در سوریه آغاز شد

دوره تازه مذاکرت صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شده‌است.   دیپلمات‌های ایران، ترکیه، آمریکا و روسیه برای شرکت در دور پنجم این مذاکرات، عازم قزاقستان شدند. با این وجود، در این مذاکرات دو روزه، نماینده ویژه...